Healing

Healing

Bakgrunden till healing kan även den spåras tillbaka till början av detta sekel då företeelsen visade sig för mig och jag fick bekräftelse i att jag hade förmåga att utöva det, vilket jag i och för sig tror att alla besitter. Under denna tid lärde jag mig Reikihealing och expriminterade även med andra tekniker.

För en handfull år sedan vävdes den Shamanska healingen ihop med min livsstig. Den tilltalar mig då den ur flera aspekter är mycket djupgående och mycket bygger ett aktivt deltagande av den mottagande parten, vilket ofta ger en större behållning av behandlingen. Under sessionen frigörs fysiska blockeringar, så väl energimässiga, med hjälp av olika shamanska tekniker. Inte sällan leds klienten ner i lätt hypnos eller i vägledda meditationer under sessionen för att med visualiseringens hjälp få förståelse för sitt dilemma och redskap att komma vidare.
Jag är hela tiden med dig i dina inre resor och ser till att du känner dig trygg och hållen.

På senare tid har Dearmoring och Wombhealing tillkommit repertoaren.
Dearmoring handlar om att lösa upp blockeringar och kroppspansar vilka vi omedvetet skapat genom livets prövningar för att skydda oss. Dessa försvar kan dock bli till begränsningar för oss och hindra energin från att flöda genom våra vävnader. Tekniker med tryck, töjningar, vibrationer varvas med healing, med fokus att eliminera stagnation utifrån det huvudsyfte du har med sessionen.
Wombhealing är en gren av den Shamanska healingen med fokus på området kring vår livmoder och eventuella trauman som kan finnas inkapslade där. Syftet är att skapa djupare kontakt med din feminina kraft, med din djupa visdom och sexualitet.

Healingutbildning 2001 Ewa DeMahina
Reiki Jeanette
Shamanism 2004 Staffan Ljung
Shamansk healing år 1 2017-18 Gaia
Shamansk healing år 2 2020-2021 Gaia
Shamansk wombhealing och dearmoring 2022-2023 Joy4life