Healing

Bakgrunden till healing kan även den spåras tillbaka till början av detta sekel då företeelsen visade sig för mig och jag fick bekräftelse i att jag hade förmåga att utöva det, vilket jag i och för sig tror att alla besitter.

För att lära mig mer om detta och för att förfina förmågan gick jag därför min först healingutbildning för Ewa DeMahina 2001. Utbildningen innehöll ett vitt spektrum av tekniker, bland annat Reiki I och II. Efter detta år följde flertalet helgkurser i ämnet och längs vägen kom den shamanska healingen in på min livsstig. Den tilltalar mig då den ur flera aspekter är mycket djupgående och mycket bygger ett aktivt deltagande av den mottagande parten. Inte sällan leds klienten ner i lätt hypnos eller i vägledda meditationer under sessionen för att med visualiseringens hjälp få förståelse för sitt dilemma och redskap att komma vidare.Healingutbildning 2001 Ewa DeMahina
Reiki Jeanette
Shamanism 2004 Staffan Ljung
Shamansk healing år 1 2017-18 Gaia
Shamansk healing år 2 2020-2021 Gaia
Shamansk wombhealing och dearmoring 2022-2023 Joy4life pågående utbildning