Homeopati

Homeopati

Homeopati är en värdefull läkekonst som har sina rötter hos Samuel Hahnemann och 1800-talet. Han var en läkare som genom ett sammanträffande förstod att det fanns ett värde i att behandla åkommor med potenserade medel från naturen som i sitt koncentrerade tillstånd kunde framkalla liknande tillstånd hos i övrigt friska individer. Han forskade fram att genom avancerade spädningstekniker kunde dessa, annars ofta giftiga substanser, vägleda våra kroppar mot läkning utifrån tesen “Liknande bör botas med liknande”, Similia, silibus currentur.

Denna läkekonst har sedan dess brett ut sig över världen och under historiens gång gjort flera betydelsefulla insatser. Den skiljer sig dock mycket från vår moderna skolmedicin och förståelsen för denna terapi är ofta ifrågasatt ifrån detta håll.
Jag ser vikten av att studera den utifrån ett annat perspektiv än med blicken från den moderna medicinen. Har allt för många gånger häpnats över dess effektivitet, särskilt vid behandling av djur som kanske inte en varit medvetna om att de fått några piller i sin mat.

För att bli godkänd som homeopat krävs att du även studerar medicin och tenterar av de olika områdena. Därför ingick basmedicin i den 4,5-år långa deltidsutbildningen och den undervisningen leddes av läkare och psykiatriker.