Om Massage

Behandlingarna grundar sig antingen i massage eller i healing, allt utifrån vår överenskommelse. Beroende på vilka behov som uppvisas, kompletteras behandlingen med djupvågsbehandling, essentiella oljor, dry needling, kristaller, koppning, vägledd meditation/lätt hypnos, homeopati och/eller råd om kost och tillskott. En session kan således skilja sig väldigt mycket från en annan och hänsyn tas även till dig som person, din syn på livet och vart på din livsresa du befinner dig. Önskar du således en ren massage, så går det ypperligt, lika mycket som att jag kan arbeta enbart på energinivå om så önskas.

Bakgrunden till massagen finns i en utbildning till friskvårdterapeut på Göteborgs gymnastiska institut 2000-2001. Utöver massage lärdes även tekniker som kroppsbalansering, kinesiologi, bindvävsmassage, energimassage, omhändertagande av idrottskador mm ut. Till detta studerades även basmedicin, som senare utökades med skolmedicin från sjuksköterskeutbildningen 2008-2011. Därefter följde år med uppdrag på olika företag och behandlingshem för ungdomar, vid sidan av verksamhet i egen klinik. Det sista decenniet jag enbart erbjudit behandlingar hemmavid. Omfattningen av arbetet som terapeut har varierat över tid från heltid till bisyssla beroende på livets skede, men under alla år hållits vid liv och utvecklats. Med erfarenheten utvecklades även det sätt att arbeta på som passade och inspirerade mig. Det är den du finner resultatet av här idag.

Friskvårdterapeut grund och fördjupning ht 2000- vt2001 Göteborgsgymnastiska institut

Relaterade inlägg

Vad är fascia och djupvågsbehandling?

Visste du att kroppens största organ nyligen är upptäckt och börjat kartläggas? Fascian, ett nätverk av klibbiga, elastiska trådar, som omger alla organ och muskulatur, finns i hela vår kropp,…

Vad är Zytoscanning

Jag har som intention att härmed inleda en serie där jag förklarar de olika behandlingar och undersökningar som erbjuds inom AnamCara-Massage & Helhet. Först ut blir Zytoscanning, en undersökningsmetod som…

Essentiella oljor

De essentiella oljorna, även kallade eteriska oljor för dess flyktighet, kom in i mitt liv i unga vuxenår. Lavendeln var den första och  den fick vara med vid meditation, vid…