Medicinsk laser

Medicinsk laser

Laser är en förkortning för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, och betyder ungefär ljusförstärkning genom stimulerad utsändning av strålning.
Det finns flera olika varianter av medicinska lasrar, där den jag erbjuder behandlingar med är en Klass 4/högeffekt laser, men där effekten går att justera till mildare nivåer. Önskat djup på laserljuset kan ställas in efter behov upptill 6-7 cm, så den är värdefull både vid ytligare muskulära besvär och sår, som vid olika besvär i lederna, så som artros och artrit.
I vävnaden stimulerar ljuset blodcirkulationen, liksom att den sätter igång en lång rad antiinflammatoriska effekter. Lasern kan även bidra till smärtlindring genom att den stimulerar till och påverkar frisättande av endorfiner och prostaglandiner.
Det finns inga kända biverkningar med laser, men vi undviker bestrålning av ögon och sköldkörtel och får inte behandla barn under 8 år, cancer, diabetes eller epilepsi.
Undersökningar visar på att 80-90% av de som får behandling blir bra eller bättre, och utfallet är än högre vid behandling av sår.

De flesta känner en effekt redan efter första behandlingen. Ibland kan en så kallad förförsämring uppstå med tillfälligt ökad smärta, vilket är ett gott tecken: kroppen har börjat ta itu med problemet!

Vid nyuppkomna skador rekommenderas 2-3 behandlingar med 5-6 dagars mellanrum. Det går även att behandla tätare och då kortare stund.
Vid kroniska besvär, så som artros, fibromyalgi, värk i muskler och leder, behovs oftast en serie behandlingar en gång i veckan vid 5-10 utifrån individuella behov och gensvar. Därefter kan det vara bra att underhålla effekten och stötta den fortsatta läkningen med någon behandling då och då.

Det går fint att kombinera behandling med medicinsk laser med annan terapi, så som fasciabehandling , emotional code eller massage. Viktigt dock att vid massage göra detta sista då lasern annars kan skapa stark hetta i kvarvarande massageolja.

Fördelaktigt att ta det lugn efter en laserbehandling samt att dricka mycket vatten för att stötta kroppens processer.

Relaterade inlägg

Medicinsk laser

I morgon hämtar jag hem den medicinska laser, som jag hoppas kunna vara er behjälplig med. Ser detta som ett värdefullt komplement vid fysiska besvär bredvid fasciabehandling och massage. Laser…