Vad är Zytoscanning

Jag har som intention att härmed inleda en serie där jag förklarar de olika behandlingar och undersökningar som erbjuds inom AnamCara-Massage & Helhet.
Först ut blir Zytoscanning, en undersökningsmetod som jag tar hjälp av under livsstilskonsultationerna. Jag har använt detta hjälpmedel sedan 2019 och den har många gånger varit till hjälp för att förså vad i kroppen som behöver support för att hälsan åter ska komma i balans.

Teknologin bygger på en handkonsol som du lägger din hand mot och en programvara som sänder impulser i form av frågor/påståenden som din kropp responderar på när impulsen når huden. Galvanic skin respons kallas metoden och används bland annat inom idrotts-, hälso- och forskningssammanhang för att mäta känslomässiga och stressbaserade reaktioner. Kanske är metoden mest känd inom lögndetektortest. Om du vill veta mer kan du läsa denna länk: https://zyto.com/what-is-galvanic-skin-response

Efter hundratals ”frågor” och responser på dem, sammanställer programmet resultatet i form av olika diagram där det dels framgår hur hög grad av stress du bär i din kropp, dels vilka system i din kropp som just nu är utsatta för belastning, i vilka energin är för låg och var harmoni råder. Denna del i rapporten kallas 4 core bodysystem for wellness, och är uppdelat på immunförsvar, avgiftningssystem, matsmältning och hormonellt. Om vi har god balans i dessa hörnstenar, anses kroppen vara i balans och med god läkningsförmåga och motståndskraft.

Därefter visar programmet även på den stundande hälsan i olika livsstilsområden: Mat och nutrition, inflammation, vätskebalans, sömn, giftbelastning, emotionellt, mentalt. Här ges vi ledtrådar om vilka faktorer som utgör stress på oss i stunden. Det kan handla om belastning av mikroorganismer, något känslomässigt, ogynnsamma förhållanden i matsmältningssystemet etc.
Efterföljande del i rapporten visar på fördjupning i de olika delarna som presenterades i den första översikten. Visar här Inflammation, som ett exempel.

Programvaran till Zytoscannern är kopplad till något form av varumärke vars produkter kommer upp som förslag för att stärka hälsan. I mitt fall finns koppling till Doterras produkter (eteriska oljor och tillskott). Jag har dock valt att se dessa förslag som inspiration och vägledning, inget tvingande att bygga rekommendationerna på. I vissa fall är de förslag programmet föreslår de som förefaller bäst, i andra fall ges coaching enbart kring kost och egenvårdsbehandling, men om tillskott av andra märken.

I slutet av rapporten kommer det även upp olika förslag på terapier som rekommenderas den undersökte utifrån de resultat som sammanställts.
Inte sällan är det här den viktigaste informationen kommer fram.
I det fall som visas här är vitamin B12 en viktig komponent för förbättrad hälsa. Det ger mig ledtrådar om att förhållanden i magsäcken inte är optimala, och konsultationen kommer därför att utgå från magsäcken behöver stöttning. De flesta övriga obalanser är troligen till följd av svårigheter att bryta ner mat och B12-brist.

När jag tittar på resultatet söker jag efter den röda tråden och återkommande utmärkande faktorer. Jag kompletterar scanningen med kinesiologiska tester där det kan framkomma behov av vissa tillskott eller känslighet för viss mat. Utifrån vad som framkommer och hur det stämmer överens med din hälsohistoria och nuvarande status ger jag livsstilsråd och förslag på olika tillskott.

Varken Zytoscanningen eller min konsultation ställer några diagnoser eller kan ersätta sjukvård när behov finns för det. Tjänsten är till för att stötta och bibehålla god hälsa.

Varmt välkommen att boka Livsstilskonsultation, om detta väckt nyfikenhet hos dig!
Vänligen Jennie

Lämna gärna ett svar