Kreativ magi bland trollsländor och amiralfjärilar

Föregående helg hölls Vedic art-kurs här med ett härligt gäng skaparlystna deltagare. Vädrets makter var kärleksfulla mot oss, så många valde att lämna atelje´platserna inomhus för att skapa i ett space utan tak och väggar, med trädgården och septembersolen som inspiratörer. Vid dammen gjorde nyfikna trollsländor konstnärerna sällskap och i örtagården och i ceremonicirkeln förgyllde amiralfjärilar och andra pollinatörer tillvaron.

På lördagkvällen, efter kursdagensslut erbjöds de som ville att delta i en trumresa som Peter höll i. Det var skönt att få pausa hållandet för en stund och till trummans ljud och vibrationen ta emot det som ville presenteras från det undermedvetna och från spirits. Flera av deltagarna fick upplevelser som gjorde insikter från dagen klarare, andra fick inspiration inför kommande dag. Att erbjuda shamanska ceremonier i anslutning till kurserna är något vi kommer utforska mer. Ser det som ett värdefullt inslag och komplement till de Vediska principerna. Själva kursdagarna kommer dock följa de strukturer som sig bör, men kanske kommer alternativa kurser erbjudas framöver utifrån eget koncept där jag ämnar samskapa med Peter.
Det går att ta till sig principerna i Vedic art på olika vis. Intentionen kan vara att komma igenom hinder i kreativiteten, att finna modet att ens börja måla, eller finna nya uttryckssätt. Likväl kan längtan efter personligt och kanske andligt växande vara det som leder en in på detta spåret. Oavsett så genomsyras dessa skapardagar ofta av glädje och ett härligt rus av få ge sig hän de egna kreativa impulserna och förutsättningslöst möta det som växer fram på målardukarna.
Som ledare är mitt fokus att försöka hålla prestationstankar på halster och att mjukt vägleda var och en utifrån var de är mot vart de önskar nå. Det är en sann lycka att få se allt som skapas, där de som tidigare inte kunnat tro sig kunna måla stolt åker hem med alster som, både till resultat och den resa de inre processerna givit upphov till, blivit till något högst värdefullt och personligt. Likaså att få se de genombrott som kan ske på det personliga planen så som att ha stärkt kontakten med det intuitiva eller med sin inre längtan, att få se frukten av det som sker i att utmana sig med format som ligger utanför bekvämlighetszonen, och tillfredsställelsen i att tillåta sig följa sin egen rytm och sitt flöde.
Att få möjligheten att låta andra människor få ta del av den resa som har betytt så mycket för mig och stötta dem i deras processer är sannerligen en sann lycka!
Troligen håller jag en eller två höstkurser som då troligen mestadels blir inomhus, med de energier som det för med sig.  Till våren hoppas jag att vi återigen kan kliva ut i det fria.

Varmt välkommen om du lockas!
Vänligen Jennie

Lämna gärna ett svar