Näringsscanning, en ny möjlighet hos AnamCara

Att ha ett hum om hur det står till med olika näringsvärden i kroppen kan vara angeläget om hälsan sviktar, liksom för den som mår bra men som eftersträvar optimera hälsan än mer.
De flesta av oss har någon gång lämnat blodprover för att få rådande status för vissa betydelsefulla markörer kopplade till vitaminer och mineraler i blodet. Det som skiljer ett blodprov från en scanning av detta slag är att blodet är ett transportmedium och visar på tillgången till dessa ämnen just i blodet, medan en scanning visar på kroppens förmåga att ta upp dessa ämnen i vävnaderna där de kommer till nytta.

För att cellmembranen ska kunna släppa igenom ämnen krävs det att de är i god kondition. En vanlig företeelse är att vi har för lite essentiella fettsyror i kroppen eller vara belastade med vissa tungmetaller, vilket bidrar till att försämra genomsläppligheten i cellmembranen. Vår näringsstatus kan därför se bra ut på blodprov, men de värdefulla ämnena kommer oss inte till nytta och vi kanske upplever trötthet, låg energi, har värk etc, fast att utlåtandet om blodproverna är att ”allt ser bra ut”. Det finns förstås fler orsaker till att inte näringen hamnar där den ska, men detta var ett exempel som inte är allt för ovanligt.

Scanningen bygger på bioresonans där det sker en kommunikation mellan programmet och din kropp. Du får du hålla i en stav under ca 90 sekunder. En svag strömkrets, helt ofarlig och inte kännbar, går igenom din kropp under denna sekvens. Därefter presenteras resultaten snabbt och vi går igenom dem tillsammans. Näringsämnena fördelas på
– Spårämnen (mineraler och spårämnen)
– Vitaminer
– Fettsyror
-Tungmetaller

 

 

 

 

 

 

Vågar man tro på resultaten?
Jag har gjort denna scanning ett par gånger innan jag införskaffade den. Båda gånger kunde jag relatera mellan testresultat och upplevda besvär. När jag nu har en egen maskin ser jag att resultaten går i linje med de haft hos min terapeut, vilket ökar trovärdigheten, liksom hinten till mig att kontinuerligt försöka komma tillrätta med mina brister…

Du bör ej göra denna scanning om du har Pace-maker. Implantat i leder etc kan ha liten inverkan, men resultaten är ändå vägledande.

Nyfiken på att testa?
Boka en näringsscanning på BokaDirekt, eller hör av dig till mig. Du kan antingen komma enbart på denna scanning, kombinera med Zytoscanning eller göra i samband med behandling.
Kampanjpris under april!

Med hopp om vår!
Vänligen Jennie

Lämna gärna ett svar