Kreativitet

Måleri

Jennie i målartagenJag har målat sedan unga år. Låtit den uttrycksformen både bli till medryckande nöje och ett sätt att lära känna mig själv och lösa upp inre knutar. Det var några intensiva år som ung vuxen, vilka slussades över till en mer stillsam tid kreativt sett under barnens uppväxtår. Nu när de blivit mer självständiga intensifieras åter skapandet och den delen av mig vill tydligt ha en mer framträdande roll.

Motiven kommer oftast inifrån. Bilder kan bli till likt embryon inom mig och pocka på under lång tid innan möjligheten uppstår att ge dem ett uttryck, en födelse.
Bekantskapen med Vedic art förklarade mycket för mig, varför längtan att skapa varit så stark och hur befrielsen kan vara så påtaglig efter en stunds målande.
Jag låter mig vara fri att följa mitt eget uttryck, mina egna inre impulser. Det bevarar och ger näring åt lekfullheten, glädjen och spänningen i det kreativa uttrycket: Jag följer min längtan att skapa, men vet aldrig på förhand vad det är som vill födas…

Återkommande är dock hästar. Anledningen tror jag har flera grenar där en är att dessa fantastiska djur utgjort ett stort intresse hos mig. De är också mycket uttrycksfulla och de är tacksamma att få hjälp av för att skapa vissa känslomässiga uttryck eller för att skapa en viss stämning på duken.
Likaså återkommer ofta den nakna kvinnan som för mig står för den rena intentionen, tilliten till livet, sanningen, äktheten. Även här visar hennes olika positioner och gester på olika sinnesstillstånd.

På senare tid har en del bilder med stoff från trumresor och meditationer velat komma till uttryck på duken. Det kan till exempel handla om egna eller arketypiska kraftdjur och symboler. Prognosen pekar på att det kommer bli mer av denna konst fram.

Bilderna går att köpa som original enligt överenskommelse men även som reprints. Det går även att beställa en målning där vi möts i att målningen skapas utifrån stoff med dina önskningar samt det intuitiva måleriet från min sida. Kontakta mig gärna med dina önskemål!

Skriveri

Att få uttrycka mig i skrift var som en oas under skoltiden där det fanns en vilsamhet, en trygghet och en hemtamhet. Här fanns flowet, inspirationen kom enkelt, minutrarna dansade iväg och räckte aldrig till.
Även idag upplever jag det vilsamt att skriva. Det är som om en annan del av hjärnan kopplas på än den som försöker bearbeta och bemästra vardagaens vedermödor. Även om tröttheten kan lägga en dimma och boja över min förmåga att uttrycka mig i tal ibland, går det ofta lekande lätt när jag skriver. Det kreativa ståk som då flödar genom mig tycks rensa upp i mina inre kanaler, vilket gör att jag ofta känner mig lättare, renare och mer klartänkt efter en stunds skrivande.

I denna stund ligger en bok i tillfällig träda. Den ska få liv, men jag tillåter det att få ta sin tid. Bjuder på en text som blev till för många år sedan på en trottoar i lilla Surte där jag cyklade på väg till dåvarande utbildning. Denna text krävde att få komma på pränt, men det tog flera år innan jag förstod att den var riktad till mig själv och min förmåga att förminska mig själv inför mig själv och världen.

Trädgård


Ett sätt att vara kreativ är att få leka i trädgården; skapa rabatter, flytta sten, gräva damm, flytta runt växter, skapa arrangemang. Här tillgodoses även behovet av rörelse och hårt fysiskt arbete.
Intentionen har länge varit att trädgården ska få bli en del av verksamheten, som en upplevelseträdgård, dit ni gärna får ta en lov i samband med behandlingarna. Kanske en kopp te eller kaffe vid dammen, en stunds kontemplation i ceremonicirkel. Än är verkligheten inte i riktigt i fas med visionen, men trädgården öppnas upp för er under målarkurser och vid möjlighet för behandling i det fria.
I bloggen kommer projekten i trädgården få sitt rättmätiga utrymme.

I stugan finner ni örtteer och smudgesticks tillverkade av örter från trädgården, samt vissa med inslag från växter i naturen.