Näringsscanning, en ny möjlighet hos AnamCara

Läs mer om artikeln Näringsscanning, en ny möjlighet hos AnamCara
beskrivning

Att ha ett hum om hur det står till med olika näringsvärden i kroppen kan vara angeläget om hälsan sviktar, liksom för den som mår bra men som eftersträvar optimera hälsan än mer. De flesta av oss har någon gång lämnat blodprover för att få rådande status för vissa betydelsefulla markörer kopplade till vitaminer och mineraler i blodet. Det som skiljer ett blodprov från en scanning av detta slag är att blodet är ett transportmedium och visar på tillgången till dessa ämnen just i blodet, medan en scanning visar på kroppens förmåga att ta upp dessa ämnen i vävnaderna där de kommer…

Fortsätt läsaNäringsscanning, en ny möjlighet hos AnamCara