Om mina undersökningar

Min vilja är att hjälpa dig på ett så holistiskt vis som möjligt utifrån min kunskapsbank. För att kunna göra det behöver jag undersöka dig för att finna just dina obalanser.
Egentligen börjar undersökningen direkt vid vårt möte där jag känner av din energi för dagen, och låter ögonen samla information från hur du rör dig, hållning, hudfärg, hur naglar och hår ser ut etc. I det här skedet bedömer jag inte det jag ser, utan låter intrycken ligga till grund för frågor jag ställer dig.
När du sedan ligger på bänken är mina händer scanningsverktyg. Jag får mycket information genom att låta dem svepa över dig samt genom att känna på muskulatur och vävnader. För att förfina denna information använder jag kinesiologisk fingertestning, och om du kommit för en hälsokonsultation tar jag även fram testkit med tillskott att testa kinesiologiskt från samt gör gärna en Zytoscanning.