Zytoscanning

Zytoscanning

Zytoscanning är en teknologi som bygger på galvanisk hudrespons i kombination med ett program som ställer frågor och påståenden till din kropp. Utifrån respons, som vid lögndetektortest, sammanställs en rapport där det framgår vilka organsystem i kroppen som behöver mest stöttning just nu och vilka faktorer som utgör mest stress.

Utifrån resultat kan jag vägleda dig hur du bäst stöttar din kropp med kost, tillskott, behandlingar och essentiella oljor som detta program är länkat till. Att använda essentiella oljor är dock inte tvingande men utifrån vilka som föreslås kan programmet ge mig ytterligare vägledning i vad som pågår i din kropp.

De flesta väljer att boka tjänsten Livsstilskonsultation där även kinesiologiska tester kompletterar zytoscanningen. Du får en utförlig rapport skriven efter sessionen och jag finns tillgänglig att svara på eventuella funderingar som kan uppstå efteråt.

Länkar:
What is it like to get a ZYTO scan?